Wprowadzenie do faktoringu

Faktoring to forma finansowania, która daje możliwość przedsiębiorstwom sprzedaż swoich faktur z zaległymi płatnościami do specjalnych firm, nazywanych faktorami. Faktorzy wykupują te faktury od firm za określoną kwotę, która zazwyczaj wynosi około 80-90% ich wartości nominalnej. Następnie faktorzy zajmują się odzyskiwaniem długu od klientów firm, które wystawiły faktury.

Po odzyskaniu zupełnej wartości faktury, faktorzy zwracają pozostałą kwotę firmie, pomniejszoną o własną prowizję.

Faktoring to popularna metoda finansowania, która daje firmom szybki dostęp do środków pieniężnych. Przedsiębiorstwa mogą w ten sposób zyskać środki finansowe na własne obowiązujące potrzeby finansowe, tj. opłacenie pracowników, zakup surowców czy rozpoczęcie nowych projektów. A przy tym faktoring pozwala firmom uniknąć kosztów i ryzyka związanego z odzyskiwaniem zaległych płatności od klientów.

Faktoring może być również korzystny dla firm, które mają problemy z płynnością finansową lub nie mają wystarczającego zabezpieczenia, aby zyskać tradycyjny kredyt. W takiej okoliczności faktoring może być bardziej korzystny niż kredyt, ponieważ nie wymaga przedstawiania zabezpieczeń ani udokumentowania historii kredytowej.

Istnieją różnorakie formy faktoringu, w tym faktoring z regresem i faktoring bez regresu. W przypadku faktoringu z regresem, faktor ma prawo żądać zwrotu pieniędzy od firmy, o ile nie uda mu się odzyskać zaległego długu od klienta firmy. Faktoring bez regresu oznacza, że faktor jest w pełni odpowiedzialny za odzyskiwanie zaległych płatności od klientów i nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy od firmy.

Warto zauważyć, że faktoring nie jest bez wad. Faktorzy pobierają prowizję za swoje usługi, co może wpłynąć na marżę firm. Ponadto, niektóre firmy mogą obawiać się, że sprzedaż swoich faktur może wpłynąć negatywnie na ich reputację. Ale, faktoring jest wciąż popularną i efektywną formą finansowania dla wielu firm.

Więcej: faktoring właściwy.

Share

Możesz również polubić