Uprawnienia budowlane – dla kogo?

Dzięki zdobyciu uprawnień budowlanych łatwiej jest odnaleźć świetnie płatną pracę lub otrzymać awans. Uprawnienia budowlane mogą być zdobyte w określonej specjalności. Zasadniczo uprawnienia w biznesie budowlanej dzielą się na 2 główne kategorie.

Są to uprawnienia dotyczące projektowania a także uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Jak dostać uprawnienia budowlane?
Na samym początku powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane zdobywa się poprzez zdanie egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Jednakże ażeby podejść do tego egzaminu, trzeba spełnić warunki, które z dużą dokładnością są określone w przepisach prawa budowlanego. Przepisy te określają wykształcenie kierunkowe, jak również długość stażu w budownictwie. Wyłącznie kandydat spełniający wymagania określone w prawie budowlanym może podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane. Egzamin taki składa się z dwóch części. Pierwsza część to test. Drugi odcinek to egzamin ustny zdawany przed komisją kwalifikacyjną, w trakcie którego kandydat musi odpowiadać na zestawy pytań. Po pozytywnym zdaniu obu części osoba ubiegająca się o uprawnienia otrzymuje pozytywną decyzję w postaci administracyjnej. Tak uzyskane uprawnienia budowlane uprawniają do wykonywania określonych czynności technicznych w zakresie wybranej specjalności. Uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń, jak i w formie ograniczonej, której szczegółowe zapisy są określone w przepisach. Pośród bardzo chętnie wybieranych specjalności można wyróżnić specjalność konstrukcyjno-budowlaną, jak również architektoniczną.

Polecam: uprawnienia budowlane.

Share

Możesz również polubić