Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Jeżeli pragniemy zdobyć awans w biznesie budowlanej, warto skorzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak też prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można pozyskać wyłącznie i jedynie poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to trzeba wiedzieć
Należy zaznaczyć że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, jednakże druga część, do której można przystąpić wyłącznie po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Powinno się podkreślić, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Generalnie uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten podstawowy podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej wyróżnia się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Natomiast uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową a także hydrotechniczną.

Więcej informacji: uprawnienia budowlane.

Share

Możesz również polubić